Windykacja należności i sprawy o zapłatę

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich sporach sądowych dotyczących spraw o zapłatę. Pomocy prawnej udzielamy kompleksowo już od etapu negocjacji aż do windykacji zasądzonego roszczenia. Naszą Kancelarię cechuje wieloletnie doświadczenie na sali sądowej oraz doskonała znajomość przepisów proceduralnych.

58 301 48 57
sekretariat@tekieli-blank.pl

Windykacja należności i sprawy o zapłatę

Prawo
karne

Rozwody
i prawo rodzinne

Kredyty
frankowe

Odszkodowania

Prawo
autorskie

Nieruchomości

Spadki

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

PRZESIĘBIORCY

Kancelaria Adwokacka
Tekieli-Mirowicz-Blank sp.p.

ul. Garncarska 10/16b/2
80-894 Gdańsk

tel: 58 301 48 57
e-mail: sekretariat@tekieli-blank.pl

telefon alarmowy (zatrzymania, aresztowania)
602 217 045