PRZEDSIĘBIORCY

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych zarówno w fazie organizacyjnej jak i w ramach bieżącej działalności gospodarczej, w tym:
stałą obsługę prawną
stałą obsługę prawną organów spółek
doradztwo prawne w zakresie działalności podmiotów gospodarczych
sporządzanie opinii prawnych
reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed sądami w sprawach gospodarczych, cywilnych, z zakresu prawa pracy (również z zakresu sporów zbiorowych), prawa własności intelektualnej oraz przed sądami administracyjnymi
reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi
świadczenie pomocy prawnej przy zawieraniu umów, udział w ich negocjowaniu, tworzenie projektów itp.

Świadczymy również pomoc doraźną w ramach pojawiających się problemów natury prawnej.

Wynagrodzenia za prowadzenie spraw ustalamy indywidualnie dostosowując je do rodzaju sprawy oraz potrzeb Klienta. Proponujemy rozliczenie zlecenia zarówno ryczałtem obejmującym okres świadczonej pomocy, jak i stawką godzinową faktycznie wykonywanej pomocy prawnej oraz wynagrodzeniem negocjowanym za prowadzenie poszczególnych spraw.

58 301 48 57
sekretariat@tekieli-blank.pl

Windykacja należności i sprawy o zapłatę

Prawo
karne

Rozwody
i prawo rodzinne

Kredyty
frankowe

Odszkodowania

Prawo
autorskie

Nieruchomości

Spadki

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

PRZESIĘBIORCY

Kancelaria Adwokacka
Tekieli-Mirowicz-Blank sp.p.

ul. Garncarska 10/16b/2
80-894 Gdańsk

tel: 58 301 48 57
e-mail: sekretariat@tekieli-blank.pl

telefon alarmowy (zatrzymania, aresztowania)
602 217 045