Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zespół Kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa pracy dotyczących wypowiedzenia umowy, wypadków przy pracy oraz odszkodowań z tym związanych. Udzielamy pomocy prawnej również z zakresu ubezpieczeń społecznych m.in. ustalenie prawa do emerytury oraz renty.

58 301 48 57
sekretariat@tekieli-blank.pl

Windykacja należności i sprawy o zapłatę

Prawo
karne

Rozwody
i prawo rodzinne

Kredyty
frankowe

Odszkodowania

Prawo
autorskie

Nieruchomości

Spadki

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

PRZESIĘBIORCY

Kancelaria Adwokacka
Tekieli-Mirowicz-Blank sp.p.

ul. Garncarska 10/16b/2
80-894 Gdańsk

tel: 58 301 48 57
e-mail: sekretariat@tekieli-blank.pl

telefon alarmowy (zatrzymania, aresztowania)
602 217 045