NIERUCHOMOŚCI

Zespół Kancelarii oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących nieruchomości – świadczymy pomoc w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, odszkodowanie za jej wywłaszczenie, eksmisje, ustalenie istnienia umowy najmu itp. Oferujemy również kompleksową obsługę w zakresu obrotu nieruchomościami. Dzięki wiedzy oraz doświadczeniu naszych adwokatów pomoc prawna w zakresie spraw dotyczących nieruchomości świadczona jest kompleksowo.

58 301 48 57
sekretariat@tekieli-blank.pl

Windykacja należności i sprawy o zapłatę

Prawo
karne

Rozwody
i prawo rodzinne

Kredyty
frankowe

Odszkodowania

Prawo
autorskie

Nieruchomości

Spadki

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

PRZESIĘBIORCY

Windykacja należności i sprawy o zapłatę

Prawo
karne

Rozwody
i prawo rodzinne

Kredyty
frankowe

Odszkodowania

Prawo
autorskie

Nieruchomości

Spadki

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

PRZESIĘBIORCY

Kancelaria Adwokacka
Tekieli-Mirowicz-Blank sp.p.

ul. Garncarska 10/16b/2
80-894 Gdańsk

tel: 58 301 48 57
e-mail: sekretariat@tekieli-blank.pl

telefon alarmowy (zatrzymania, aresztowania)
602 217 045