Krzysztof Blank

ADWOKAT

Adwokat Krzysztof Blank ukończył aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w 2009 r. i od tego czasu z powodzeniem udziela pomocy prawnej w szczególności w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa autorskiego oraz prawa pracy– początkowo w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej a od 2018 r. w Kancelarii Adwokackiej Tekieli-Mirowicz-Blank sp.p.

Od 2016 r. pełni funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego w Pomorskiej Izbie Adwokackiej.

W wolnym czasie wędruje z rodziną po górach.

Kancelaria Adwokacka
Tekieli-Mirowicz-Blank sp.p.

ul. Garncarska 10/16b/2
80-894 Gdańsk

tel: 58 301 48 57
e-mail: sekretariat@tekieli-blank.pl

telefon alarmowy (zatrzymania, aresztowania)
602 217 045