PRAWO KARNE

Kancelaria prowadzi zarówno obronę karną w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz wykroczeniowych jak i występuje w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, prywatnego i powoda cywilnego. Ponadto świadczy pomoc w zakresie przepisów karnych dotyczących podmiotów gospodarczych. Pomoc prawna udzielana jest kompleksowo – od postępowania przygotowawczego przez postępowanie sądowe aż do ewentualnego postępowania wykonawczego.

58 301 48 57
sekretariat@tekieli-blank.pl

telefon alarmowy
(zatrzymania, aresztowania)
602 217 045

Windykacja należności i sprawy o zapłatę

Prawo
karne

Rozwody
i prawo rodzinne

Kredyty
frankowe

Odszkodowania

Prawo
autorskie

Nieruchomości

Spadki

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

PRZESIĘBIORCY

Kancelaria Adwokacka
Tekieli-Mirowicz-Blank sp.p.

ul. Garncarska 10/16b/2
80-894 Gdańsk

tel: 58 301 48 57
e-mail: sekretariat@tekieli-blank.pl

telefon alarmowy (zatrzymania, aresztowania)
602 217 045