Oferta

Klienci indywidualni

Klientom indywidualnym oferujemy szeroko rozumianą pomoc prawną (reprezentacja przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, organami egzekucyjnymi i innymi instytucjami oraz udzielanie porad prawnych) z zakresu:

 • Prawo Cywilne (nabycie spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, najem lokali, roszczenia odszkodowawcze, roszczenia z umów cywilnoprawnych, ochrona dóbr osobistych itp.)
 • Prawo Rodzinne (rozwód, separacja, podział majątku wspólnego, alimenty, sprawy opiekuńcze, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie itp.)
 • Prawo Administracyjne (prawo budowlane, mieszkaniowe, postępowanie dyscyplinarne itp.)
 • Prawo Karne (występowanie w charakterze obrońcy, w sprawach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, doradztwo prawne z zakresu przepisów karnych dotyczących podmiotów gospodarczych itp.)
 • Prawo Pracy (odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, zapłata, wypadki przy pracy, spory zbiorowe itp.)

Podmioty Gospodarcze

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych zarówno w fazie organizacyjnej jak i w ramach bieżącej działalności gospodarczej, w tym:

 • stałą obsługę prawną
 • stałą obsługę prawną organów spółek
 • doradztwo prawne w zakresie działalności podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed sądami w sprawach gospodarczych, cywilnych, z zakresu prawa pracy, prawa własności intelektualnej oraz przed sądami administracyjnymi
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami administracji, organami egzekucyjnymi
 • świadczenie pomocy prawnej przy zawieraniu umów, udział w ich negocjowaniu, tworzenie projektów itp.
Kancelaria Adwokacka
Jakub Tekieli i Krzysztof Blank

ul. Garncarska 10/16b/2
80-894 Gdańsk
Tel.: 58 301-48-57, fax: 58 301-48-57